Lawatan Kerja BTK

Bahagian Teknologi Komunikasi , KKMM telah mengadakan lawatan kerja ke PID Kota dan Tanjung Kling untuk melihat perkembangan PID dalam membantu masyarakat setempat kearah Digital Malaysia